Sylwia Dusza

Sylwia Dusza - Professional Coach

Certyfikowany Professional Coach SFCP, absolwentka studiów Life&Business Coaching w WSAIB/SFCP, uczestnik szkolenia „Humor i paradoks w coachingu” prowadzonego przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, absolwentka II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Sopocie, absolwentka szkoleń: Porozumienie bez przemocy /NVC/- szkolenia w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Sopocie oraz pod okiem Certyfikowanego trenera Porozumienia bez przemocy, Facylitator programów rozwojowych z końmi – Horse Assistaded Education – szkolenie w HorseSense, maluję intuicyjnie wykorzystując min. podejście VEDIC ART /ukończyłam kurs II stopnia VEDIC ART/.

Przewiń do góry