Coaching grupowy

Czym jest coaching grupowy?

to metoda wykorzystująca proces i techniki coachingowe do pracy z grupą. Istotą procesu jest praca nad indywidualnie określonymi celami przez każdego Uczestnika celami jednak w tym samym procesie. W skrócie pracujemy wspólnie jednak nad własnymi celami. Prawda, że ciekawe?

Nasi coachowie

to zespół otwartych, życzliwych osób, doświadczonych profesjonalistów (wszyscy są absolwentami całościowego kursu coachingowego w formie studiów podyplomowych Life&Business Coaching Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, pod patronatem Solution Focused Coaching Polska). W trosce o najwyższą jakość usług i efektywność procesów coachingowych nasi coachowie regularnie uczestniczą w superwizji coachingowej. Dzięki temu masz pewność, że jesteś w rękach profesjonalisty. 

Jak to działa?

Sesje grupowe odbywają się w naszym Centrum w Gdyni zgodnie z harmonogramem. Sesje grupowe mają charakter dłuższego procesu (minimum 8 spotkań).

Spotkanie odbywają się raz w tygodniu (w niektórych przypadkach raz na 2 tygodnie).

Każda sesja stanowi integralną część procesu. Nie ma możliwości uzupełnienia nieobecności uczestnictwem w innej grupie.

Ogóle cele procesów podane są za każdym razem przy zapisach (tak aby Uczestnicy pracowali nad celami w tym samym lub podobnym obszarze).

Zasady współpracy

  • Sesje grupowe trwają 90 minut
  • Dla pełnej efektywności procesu zalecamy sesję raz w tygodniu
  • Długość grupowego procesu coachingowego to minimum 8 sesji.
  • Nie ma możliwości bezpłatnego odwołania Uczestnictwa lub rezygnacji z procesu.  
  • W przypadku rezygnacji Uczestnikowi nie przysługuje zwrot za niewykorzystane sesje.
  • Coach jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy dotyczącej wszystkich informacji uzyskanych od klienta w czasie sesji/procesu coachingowego
  • W trosce o wysoką jakość usług coachingowych coachowie Centrum zobowiązani są do superwizowania swojej pracy w celu ulepszaniu usług  i lepszej opieki nad klientami. Podczas superwizji omawiany jest warsztat pracy coacha z zachowaniem anonimowości klientów
  • Coachowie Centrum pracują w oparciu o Kodeks Etyczny Coacha ICF i standardy coacha SFCP

JESTEŚ ZAINTERESOWANA/Y ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ

Przewiń do góry